Against

WordPress too protests against US law to stop internet-piracy.

De uitzondering

Voor één keer alleen maar tekst.

Al vele jaren is het gebrek aan diversiteit in de top van organisaties in Nederland onderwerp van discussie. Daarbij hebben allerlei initiatieven, verklaringen, handvesten, codes, taskforces, ambassadeursnetwerken en bewustwordingstrajecten helaas niet tot substantiële of duurzame veranderingen geleid.

Het Quota-Manifest dat hieronder staat, is vandaag naar alle leden van de Eerste en Tweede Kamer, het Kabinet en de SER gestuurd. Het is een dringende oproep van meer dan tweehonderd topvrouwen aan de politiek om een quota van 40% voor vrouwen in toezichthoudende functies als wettelijk verankerde regelgeving vast te stellen. De ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat als deze eerste stap eenmaal is gezet, ook de diversiteit in directiefuncties en raden van bestuur zich zal gaan verbeteren.

 

Quota-Manifest

Het aantal vrouwen in bestuursfuncties in Nederland blijft veel te laag. Zonder een ingrijpende maatregel komt daar geen verandering in. Met een quota[*] van 40% (uiterlijk te bereiken in 2014) voor commissariaats- en toezichtsfuncties zal een groter deel van de beschikbare topvrouwen effectief gaan bijdragen aan de verbetering van het functioneren en de resultaten van ondernemingen en andere organisaties.

Het percentage vrouwen op topposities komt in Nederland al zeker tien jaar niet of nauwelijks boven de 6%[**] uit. Verklaringen, handvesten, codes, taskforces, ambassadeursnetwerken en allerlei bewustwordingstrajecten hebben daar geen substantiële of duurzame verandering in gebracht. De meest optimistische schattingen geven aan dat het percentage vrouwen aan de top zal stijgen naar hooguit 12% in het jaar 2035[***]. Zonder een ingrijpende maatregel blijft de inbreng van vrouwen aan de top derhalve ook in de volgende generaties marginaal.

Het wachten is voorbij
Wij hebben vele jaren (met optimisme, veel inzet en zelfreflectie) de tijd genomen, geduld getoond en vertrouwen gehad in het gezonde verstand van organisaties. Wij hebben de opvatting onderschreven dat diversiteit rust op democratische principes en ontdaan moet zijn van elke vorm van discriminatie en dwang. Wij hoopten dat organisaties wat betreft diversiteit hun verantwoordelijkheden zouden nemen. We dachten dat tijd en geduld nodig waren om benoemings- en promotieprocedures te veranderen. We verwachtten dat het met de diversiteit en met het aantal vrouwen op topposities wel goed zou komen.

Tijd en geduld echter zijn als veranderingsbegrippen gedateerd. Tijd en geduld zijn op. De verwachtingen die we hadden zijn niet uitgekomen. Organisaties die commitments zijn aangegaan om meer vrouwen in de top te benoemen, zijn deze (grotendeels) niet nagekomen.

Wij willen leven en werken in een samenleving waarin vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn en worden gewaardeerd om hun eigen kwaliteiten, zienswijzen en gedragingen. We willen dat de feminiene kwaliteiten naast en in combinatie met masculiene kwaliteiten alle ruimte krijgen.

We weten dat diversiteit een bewezen succesfactor is[****]. We weten dat gemengde teams van vrouwen en mannen – juist door de verschillen in leiderschapsstijl, invalshoeken en aanpak – de beste resultaten opleveren. We weten dat feminiene kwaliteiten zoals verbindingen maken, intuïtie en sensitiviteit organisaties sterker maken en ook transparanter. We weten dat meer vrouwen in topfuncties de bestaande afremmende eenzijdigheid zullen doorbreken. Meer vrouwen op topposities vormen ook rolmodellen om de volgende generatie vrouwen te bewegen tot meer arbeidsparticipatie.

Wat wij vragen is mogelijk. In Noorwegen bestaat al enkele jaren een wettelijke quota van 40%. Dat is in drie jaar tijd bereikt en bedraagt inmiddels 45%. Alom wordt aangegeven dat deze quota organisaties en Noorwegen als geheel ten goede is gekomen.

Om de vruchten van gender diversity te plukken is een kritische massa van vrouwen aan de top noodzakelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat als vrouwen en mannen in een verhouding van ten minste 40-60% in topfuncties zitten, vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten beter worden benut. Het functioneren en de resultaten van organisaties zullen op hogere niveaus uitkomen dan nu het geval is. De samenleving als geheel zal door deze broodnodige stimulering van de vrouwen-participatie sterker, rechtvaardiger en evenwichtiger worden.

Daarom willen wij een wettelijk vastgestelde quota waardoor in maximaal vijf jaar tijd (uiterlijk in 2014) vrouwen 40% van de commissariaten en toezichtsfuncties vervullen. Deze regelgeving moet gelden voor alle beursgenoteerde bedrijven, alle overheidsinstellingen en alle publieke en semi-publieke organisaties.
Invoering van de quota zal vrouwen meer zichtbaar maken. Hun plaats in toezichthoudende functies wordt meer vanzelfsprekend en gaandeweg krijgt het benoemingenbeleid voor posities in directies en raden van bestuur ook meer evenwicht.

Vrouwen zijn niet het probleem, ze zijn voor een belangrijk deel de oplossing
Met dit Quota-Manifest willen wij ook definitief een streep halen door de foutieve en blokkerende opvattingen als:
–    ‘Vrouwen hebben geen ambitie’
Gelijk niet alle mannen topambities hebben, hebben ook niet alle vrouwen de ambitie om de corporate ladders te beklimmen. Toch zijn er momenteel in Nederland meer dan 6.000 vrouwen die de ambities wel hebben en nú geschikt zijn voor topfuncties.
–    ‘Er zijn geen topvrouwen’
 Topvrouwen zijn er wel. Dat ze niet worden gezien is vooral te wijten aan blinde vlekken – een quota is een prima middel om die op te lossen.
–     ‘Vrouwen willen niet worden benoemd omdat ze vrouw zijn’
 Topvrouwen zijn zich bewust van hun kwaliteiten en capaciteiten. Ze zijn terecht trots op wat ze kunnen en hebben gedaan. Zij pakken de aangereikte kansen en nemen hun verantwoordelijkheid.
–    ‘Dat betekent dat wij concessies moeten doen aan onze kwaliteitseisen’
Neen. Ook voor vrouwen geldt ‘de beste kandidaat voor de functie’. De benoemings-procedures moeten dan wel zodanig worden ingericht dat de kwaliteit van vrouwen herkend en erkend wordt. Dat is nu niet altijd het geval.
–    ‘Vrouwen met voldoende capaciteiten komen vanzelf bovendrijven’
Als de huidige benoemings- en selectiemechanismen worden aangepast, zullen de geschikte vrouwelijke kandidaten voor topfuncties veel sneller en duidelijker in beeld komen.
 ‘Quota leidt tot ontslag van mannen
Dat hoeft niet. Als de geldende nevenfunctie-codering wordt aangepast naar ‘maximaal acht nevenfuncties voor een bestuurslid, met inbegrip van maximaal vijf commissariaten bij beursgenoteerde ondernemingen (conform Code Tabaksblat)’, komt er vanzelf beduidend meer ruimte voor de benoemingen van topvrouwen. 

Quota onmisbaar
‘Vrouwen aan de top’ is een maatschappelijke en ethische kwestie. In onze huidige samenleving bestaat er een grote noodzaak tot verandering. Mede met het oplossen van de crisis bovenaan de agenda is het de plicht van politiek, ondernemers, vakbonden en aandeelhouders om elk middel in te zetten dat kan bijdragen aan een wezenlijke verbetering van organisaties en de samenleving als geheel. Juist in deze veranderingsfase zijn de inzet en de rol van vrouwen belangrijk. Zoals Einstein zei: “You cannot solve problems with the same mindset which created them”.

Een quota voor vrouwen op topposities is onmisbaar.

.
Ondertekenaars [*****] —– Wilt u ook tekenen? Dat kan hier.

Namens Woman Capital (initiatiefnemers):

Bercan Günel MBA

mr. Carien van der Laan MBA

Namens Commissie Rosenblatt:

drs. Caty Asscher

drs. Monique Brummans

drs. Ineke Bussemaker

dr. Karin Dorrepaal MBA

drs. Cateautje Hijmans van den Bergh MBA

drs. Aleida Meijerink

Monika Milz MBA

drs. Jacqueline Rijsdijk

drs. Alexandra Schaapveld

mr. drs. Marie-Jose Velenturf

en verder:

ir. drs. Marjolijn Aarnoudse, Associe Boer & Croon Executive Management Athenae Management BV

mr. Dina Aleman MBA, Partner KPMG Advisory NV

Nelly Altenburg, Organisatieadviseur, Commissaris en toezichthouder bij verschillende bedrijven

mr. Ruth van Andel, Advocaat Clifford Chance LLP

drs. Saskia Baas-van Leeuwen, Directeur Fortis Bank Nederland, ABN AMRO Change & Integration Team

prof. dr. Tineke Bahlmann, Voorzitter Commissariaat voor de Media, hoogleraar en commissaris bij verschillende bedrijven

Irene Bakker-de Boer MBA, Director Clients Workspace Management Services Getronics

drs. Annemieke Bambach, Algemeen Directeur De Drie Notenboomen

mr. drs. Marlou Banning, Divisiedirecteur Bedrijfsvoering De Nederlandsche Bank

Patricia Becker, Algemeen Directeur Kelly Services Benelux

drs. Cathy van Beek MCM, Voorzitter Raad van Bestuur a.i. Nederlandse Zorgauthoriteit

prof. mr. Tanja Bender, Hoogleraar internationaal belastingrecht Universiteit Leiden

drs. Karen van Bergen, Senior Vice President/Partner Fleishman-Hillard

Karin Bergstein MBA, Executive Director Products ING Retail NL

Marianne Berrens, Medisch Directeur UCB Pharma

mr. Trudy Blokdijk LLM, Plaatsvervangend voorzitter Visitatiecommissie Emancipatie

mr. Britta Bouma-Blok, Interim Directeur Aangesloten Banken Rabobank Nederland

Margreeth de Boer, Bestuursadviseur, commissaris en toezichthouder bij verschillende bedrijven

Evamaria de Boer, CVP Human Resources USG

Monique Bollen MBA, Commercial Director PaperlinX Europe

mr. Alexandra Boot, Advocaat Boot Advocaten

drs. Hester Borrie

drs. Karin Bos RA, Financieel Directeur Achmea IT

drs. Mieke Bot, Directeur Patiëntenzorg Erasmus MC

Marie-Louise Bots, Managing Director Reedbusiness

Andida Bouma, Director of Finance and Operations AlpInvest Partners NV

drs. Pamela Boumeester, Algemeen Directeur NS Poort

drs. Maartje Bouvy RC, Finance Director  Royal Haskoning

Conny Braams, Directeur Unilever Frozen Foods

Inge Brakman, Organisatieadviseur, Commissaris en toezichthouder bij verschillende bedrijven

drs. Sheri Brandon BSc, Business Director Benelux & Germany Oberthur Technologies

Diny de Bresser, Lid Raad van Bestuur Topaz

drs. Ellen Brian, Director Process Improvement Europe DHL Supply Chain

Jacobina Brinkman RA, Partner KPMG

Elizabeth Brouwer MBA

Boukje Bügel, Commercieel Directeur NS Reizigers

prof. dr. Yvonne Burger CMC, Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam

drs. Dorine Burmanje, Voorzitter Raad van Bestuur Kadaster

drs. Jolanda van Bussel, Voormalig Managing Partner Stratix Consulting Group BV

ir. Conny Castelein, Managing Director Tempel-Castelein Management BV

drs. Gervaise Coebergh, Founding Partner Coebergh Communicatie & PR

Carole Anne Menzi Collier MA ACA, Director Sculptor Group

drs. Faiza Dadi, Chief Operations Officer De Baak

prof. dr. Rietje van Dam-Mieras, Vice-Rector Magnificus Universiteit Leiden

Ellen Damsma, Voormalig Managing Director Postcode Loterij

Lieve Declercq, Managing Director Maltha Groep BV

mr. Joyce Deriga, Vice Chairman Supervisory Board  PZU Life

drs. Lizzy Doorewaard, Algemeen Directeur SBI

drs. Alie Doorten, Managing Director San Mauro

Margriet Drijver, Bestuurder Com.wonen

mr. Nicole Edelenbos, Partner Boer & Croon

Hetty van Ee, Algemeen Directeur Ormit

drs. Vivienne van Eijkelenborg, Managing Director Difrax BV

prof. dr. Josee van Eijndhoven, Hoogleraar Duurzaamheidsmanagement Erasmus Universiteit Rotterdam

Jenny Elissen, Managing Director Newgenes

dr. Adriana Esmeijer, Directeur Prins Bernard Cultuurfonds

drs. Hanneke Ester, Directeur Financiën, Planning & Control Kadaster

dr. Pauline van Esterik-Plasmeijer, Commercieel Directeur Divisie Europa Eureko

Heske van Eyck van Heslinga MMC, Managing Director Crownstone

drs. Nini Feringa

drs. Joan Ferrier, Algemeen Directeur e-Quality

mr. Marry de Gaay Fortman, Managing Partner Houthoff Buruma

Gisella Frijlink, Managing Director Frijlink interim & advies

drs. Marijke Frijters, Managing Director PerformancePlus

drs. Sandra Gaarenstroom, Directeur Talentontwikkeling Nederlandse Spoorwegen

Elfrieke van Galen, Managing Director SalixX

Carolien Gehrels, Wethouder Gemeente Amsterdam

drs. Kathleen Goense MA, Directeur  De Lage Landen Factoring

drs. Marilou van Golstein Brouwers, Managing Director Triodos Investment Management BV

drs. Anne Gram, Directeur Anne Gram BV

drs. Heleen Griffioen, Directeur Personeel & Organisatie  UMC Utrecht

mr. Mary Groenewoud MBA, Voormalig directeur Achmea Divisie Directie Distributie

drs. Anja Groenewoud, Country Managing Director Accenture

drs. Anja Grootoonk, Gemeentesecretaris Gemeente Almere

Jessica Haagmans, Managing Director Online Marketing Group (OMG)

Ilja van Haaren, Directeur Stichting Kinderpostzegels Nederland

prof. dr. Marlite Halbertsma, Hoogleraar Kunst en Cultuurwetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam

mr. Mirjam Halverhout, Directeur Marketing Fortis Retail

Lidy Hartemink MHA, Directeur Gezondheidszorg Univé-VGZ-IZA-Trias

drs. Annemarie Haverhals, Partner Spark & Co

dr. Thea Heeren, Lid Raad van Bestuur Symfora

drs. Tineke Hirschler, Voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Deventer

ir. Birgitte van Hoesel MBA, Lid Raad van Bestuur Portaal

mr. Corrine Holdinga, Notaris/partner AKD Prinsen Van Wijmen

dr. Irene Hoogstad MBA, Directeur Pinguin Consulting BV

Ingrid van der Hoorn RA, Director Financial Operations, Europe AMB Property Corporation

Linda Hovius, Bestuursadviseur Hovius Consultancy

drs. Alexandra van Huffelen, Director Business Unit New Energy Essent NV

drs. Truus Huisman, Director European Public Affairs Unilever

mr. Margret Huisman, Directeur P&O NS Reizigers

drs. Alexandra Jankovich, Managing Partner Spark&Co

drs. Jolanda Jansen, General Manager Consumer Events Ahoy Rotterdam

drs. Klaske de Jonge, Vice-President Corporate Affairs Mars Europe & CIS

drs. Els Kamphof, Managing Director Multinational met > 50,000 medewerkers

Marjan van Kasteren MBA RBA, Algemeen Directeur Start People België

dr. Renée van Kessel-Hagesteijn, Directeur Maatschappij/Gedragswetenschappen en Directeur  WOTRO/NWO

drs. Eveline Klopman, Managing Partner Value Positioning counsel

dr. Nanja Kolk, Managing Director Kolk de Bruin Overdijkink

Monique Koopman, Chief Commercial Officer Perry Sports BV

drs. Ellen Kousen, Managing Director Timeling Management BV

drs. Diana Krieger, Managing Director Benelux Monsterboard.nl

drs. Marjolein ten Kroode, Lid Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank

mr. Medy van der Laan, Algemeen Directeur Kamer van Koophandel

dr. Rodria Jajuan Laline, CEO Intrabond Capital & Director Corporate Governance Programs Nyenrode Business University

drs. Bernadette Langius, Directeur Private Clients Nederland (vanaf 1/10/09 Directeur Bedrijven) ABN AMRO Bank NV

prof. dr. Fieke van der Lecq, Bijzonder hoogleraar Pensioenmarkten Erasmus School of Economics

mr. Frederieke Leeflang, Partner Boekel De Nerée NV

mr. drs. Jacqueline Lenterman, Director Citigate First Financial BV

mr. Denise van de Leur, Director HR Transformation Europe GlaxoSmithKline

drs. Mirjam van der Linden, Ondernemer Motion At Work

Margriet van der Linden, Hoofdredacteur Opzij

Sandra van Loon, Corporate Secretary TNT NV

Trude Maas-de Brouwer, Organisatieadviseur, Commissaris en toezichthouder bij verschillende bedrijven

Jessica Mahn, Partner KPMG

ir. Marjolein de Mars, Financial Director Mars Food Europe

ir. Machteld Massee, Director Solution Center ITD Europe DAFTrucks NV

Frederique Meenhorst-Steels MBA, Head of M&A APM Terminals (Maersk Group)

drs. Nienke Meijer, Lid Raad van Bestuur Fontys Hogescholen

dr. Susana Menendez, Lid College van Bestuur De Haagse Hogeschool

ir. Thessa Menssen, CFO Havenbedrijf Rotterdam

prof. dr. Carla Millar, Em. Professor, International Marketing & Management Universiteit Twente

mr. Lokke Moerel, Partner ICT De Brauw Blackstone Westbroek NV

drs. Maria Molenaar, Lid Raad van Bestuur Rijnland Zorggroep

Ingrid Niessing RA, Finance Director TDG BV

Caro Nieuwenhuis, Partner Interventure

mr. Ineke van Oldeniel, Lid Raad van Bestuur Saxion

Saskia van Opijnen, Algemeen Directeur Achmea Vitale

Sabine Palinckx, CEO Human Inference

Veronique Pauwels MBA, Vice President Bain & Company Netherlands

ir. Jeannine Peek, Algemeen Directeur Content

mr. Marlies Pernot, Algemeen Directeur Vereniging Eigen Huis

mr. Hedwig Peters, Chief Investment Officer Allianz Nederland

dr. Benita Plesch, Directeur Plesch BV

mr. Marjo Pluijmakers, Directeur Fondsrelaties APG Algemene Pensioen Groep

Marjanne Prins, CEO OrgaNext Life Science BV

Greet Prins, Bestuurder Philadelphia Gehandicaptenzorg

drs. Marijke Pubben, apotheker, Executive Director EME&A and Global Emerging Markets Merck, Sharp & Dohme BV

ing. Anka Reijnen, Voormalig bestuursvoorzitter Nieuwe Steen Investments NV

mr. Marguerite Reijnen, Chief Broking Officer EMEA Internationale verzekeringsmakelaar, wereldwijde omzet USD 8,2 miljard dollar

mr. Saskia Reuling, Advocaat/NMI Mediator/Adviseur, v/h partner DLA Piper 

drs. Fleur Rieter, Directeur Legal & General Ned Levensverz Mij NV

drs. Alexia Roell, HR Director Europe Wolters Kluwer

Lynn van Rooijen-McCullough, Voormalig CEO PaySquare BV

Karin van Rooyen, Founder WoMen DNA

drs. Ingrid Rutgers, CFO Darwind Holding BV

Monique van der Sanden

drs. Margot Scheltema, Organisatieadviseur, Commissaris en toezichthouder bij verschillende bedrijven

drs. Alexandra Schless, Managing Director TelecityGroup Netherlands BV

ir. Mariken Schoenmakers MSc. RC, Manager Strategie en Pricing Consumenten Markt KPN

ir. Annemarie Scholtis-van den Berg MBA

drs. Jeltje Schraverus, Voorzitter Raad van Bestuur Flevoziekenhuis

Marita Schreur, Directeur Hoofdinspecteur Agentschap Telecom

drs. Melanie Schultz van Haegen, Directeur Zorg Eureko Achmea

prof. dr. Esther-Mirjam Sent, Hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid & Sectievoorzitter Economie Radboud Universiteit Nijmegen

drs. Mirjam Sijmons, Lid Hoofddirectie ANWB

prof. dr. Lidewey van der Sluis, Hoogleraar Strategisch Talent Management Nyenrode Business Universiteit

drs. Janti Soeripto RC, Managing Director Kimberly Clark Indonesia

Trienke Stellema, Lid Raad van Bestuur Kennemer Gasthuis Haarlem

Marja van Strien MBA, Directeur Nationale Databank Wegverkeersgegevens

drs. Sheila Struyk, Senior Vice President and Head of Strategy Philips Consumer Lifestyle

mr. Els Swaab, Advocaat, commissaris en toezichthouder bij verschillende organisaties

Liesbeth Theeuws, Managing Director OKIO Ventures

mr. Ingrid Thijssen, Directeur Vervoer NS Reizigers

drs. Geertrui Thomasse, Partner Condroz Consulting Group, voorzitter RvT Zaans Medisch Centrum

ir. Margriet Tiemstra, CEO ArboUnie

mr. Jolande Tijhuis, Directeur-bestuurder Woonbedrijf ieder1

drs. José Tijssen, Managing Director Citigate First Financial

Sabijn Timmers AAG MBA, Hoofd Insurance Risk Management  SNS Reaal

drs. Liesbeth van Tongeren, Directeur Greenpeace Nederland

prof. dr. Evelien Tonkens, Hoogleraar actief burgerschap Universiteit van Amsterdam

mr. Els Unger, Partner Unger Hielkema Advocaten

ir. Albertien van der Veen, (voormalig) bestuursvoorzitter Artsen zonder Grenzen 

drs. Magda Veenendaal, Boardroom Consultant Engaging Leadership Group

Ada van der Veer-Vergeer, Bestuursadviseur, commissaris en toezichthouder bij verschillende bedrijven

drs. Lizzy Venekamp, Business Directeur Opportunity in Bedrijf

Rose Verdurmen, Director Moving the World Corporate Relations TNT

mr. Carin Verhagen, General Counsel EMEA Internationale verzekeringsmakelaar, wereldwijde omzet USD 8,2 miljard dollar

Els Verhoef MCM, Lid College van Bestuur De Haagse Hogeschool

drs. Nicoly Vermeulen MBA, General Manager Wholesale Products ING Wholesale Banking

Anja Vijselaar, Directeur Dura Vermeer

Jeanine van der Vlist, CEO Worldmax Holding NV

Franca Vossen BA MA MBA, Head of Risk Governance ING Investments Management

mr. Hermine Voûte, Partner Loyens & Loeff NV

Annette de Vries, Head of Development SkyHighTV

Anneke de Vries, Country Manager ING Real Estate Development

ir. Merel van Vroonhoven MBA, Lid Raad van Bestuur NS Holding

Veronica Waleson, Directeur Companions for Change

drs. Saskia van Walsum, Directeur Concordia Fund

Carla van der Weerdt, Managing Director Accent Organisatie Advies BV

Helene Weesie, Regional Commercial Director Internationaal A merken bedrijf, omzet 15 mrd. Euro

Dorine Wekking LLM, Directeur Human Resources AON

drs. Cathrin van der Werf – de Koning, Commissaris/toezichthouder in de pensioen-, bank -, zorg- en  bouwsector

drs. Carolina Wielinga RA, Country Market Leader/Managing Director Protiviti Nederland

Roelie van Wijk-Russchen RBA, Directeur Beleggingen TKP Pensioen BV

Agnes Willenborg, Managing Director  Media Catalyst

mr. Els de Wind, Partner Van Doorne NV

mr. Caroline Zegers, Partner Deloitte

drs. Nicolet Zeller, Lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei

drs. Marjet van Zuijlen, oud-Tweede Kamerlid/oud-partner van Deloitte

Helga Zult, Managing Director ReZult BV

Tineke Zweed, Directeur Management Accounting Reaal Verzekeringen

Wilt u ook tekenen? Dat kan hier.


[*] De naam van dit manifest begint met Quota- (een bepaald aandeel) en niet met Quotum- (een evenredig deel – daar wordt in het manifest niet om gevraagd). De site mijnwoordenboek.nl is gevolgd die over quota zegt: een bepaald aandeel aan plaatsen, zetels of middelen dat aan een bepaalde groep moet toevallen, doorgaans volgens bepaalde regels of criteria, en met het doel een bestaand gebrek aan evenwicht te corrigeren, gewoonlijk in besluitvormingsfuncties of bij de toegang tot opleidingsmogelijkheden of banen.

[**] Volgens de Nederlandse Female Board Index 2008 van dr. Mijntje Lückerath-Rovers is het aandeel vrouwelijke bestuurders en commissarissen in beursgenoteerde ondernemingen in Nederland 5,7%.

[***] Volgens de projecties  van McKinsey & Company, Paris in hun rapport Women Matter in 2007.

[****] Onderzoeken door zowel Catalyst (in de VS) als McKinsey (in Europa) geven een positieve samenhang aan tussen diversiteit aan de top en bedrijfsresultaten; bedrijven met een diverse samenstelling aan de top leveren betere prestaties dan bedrijven die dat niet hebben.

[*****] Alle ondertekenaars tekenen dit manifest op persoonlijke titel.